1030671663.jpg      

 

 

似乎非常的開心....

但也非常的疲累....

上班不想下班.....(事情做不完..做完了也不安心...急著要打電話確認確認)

休假就只想黏在床上.....動都不想動....

 

美國之旅....得想個辦法....行程排出來....

Kate 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()